.

31/01/2018   
5.0 5
            .

O .
, , .
, , .
. – , cafe, bars, , , , , , , , . , , , . , .


H .
, .


H .
  LEDs, .
.
24- .

    ‘’ .


,     .


,        .

        .         .

  bar
bar    . bar ,   . . . . - ,  .


H . 24-,     . , . . , .

ergo-tel , , !

!

!

(*) .

, , , , , , , , , bar , , ,