Τι σημαίνει οδηγία Rohs σε διάφορα φωτιστικά γενικής χρήσεως (οικιακού και αρχιτεκτονικού φωτισμού)

06/02/2018   
Τι σημαίνει οδηγία Rohs σε διάφορα φωτιστικά γενικής χρήσεως (οικιακού και αρχιτεκτονικού φωτισμού)

RoHS, γνωστό και ως Lead-Free, σημαίνει οδηγία  περιορισμού συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών.
RoHS, γνωστή και ως οδηγία 2002/95/ΕΚ, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιορίζει τη χρήση έξι επικίνδυνων υλικών που βρίσκονται σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα κατά συνέπεια και σε φωτιστικά.
Όλα τα σχετικά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ μετά την 1η Ιουλίου 2006 πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με την οδηγία RoHS.
Οδηγία RoHS έχει αντίκτυπο στο σύνολο της βιομηχανίας ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων, φωτιστικών .
Οδηγία RoHS προσδιορίζει τα μέγιστα επίπεδα για τα επόμενα έξι απαγορευμένα υλικά:

• Μόλυβδος (Pb): <1000 ppm

• Υδράργυρος (Hg): <100 ppm

• Το κάδμιο (Cd): <100 ppm

• Εξασθενές Χρώμιο: (Cr VI) <1000 ppm

• Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB): <1000 ppm

• πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE): <1000 ppm
Τα απαγορευμένα αυτά υλικά είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και μολύνουν τους χώρους υγειονομικής ταφής.
Είναι επικίνδυνα καί από την άποψη της επαγγελματικής έκθεσης κατά την παραγωγή και την ανακύκλωση.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό που υπάγεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του παραρτήματος Ι Α* της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ -στα Αγγλικά WEEE) και στους λαµπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώµατα.

Σχετικές κατηγορίες με το άρθρο που διαβάσατε

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές
2. Μικρές οικιακές συσκευές
3. Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
4. Καταναλωτικά είδη
5. Φωτιστικά είδη
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίµακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
7. Παιχνίδια, εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσεων και μολυσμένων προϊόντων)
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
10. Συσκευές αυτόματης διανομής

• Έχουν συμφωνηθεί ανώτατες τιµές συγκέντρωσης (2005/618/ΕΚ) κατά βάρος σε ομογενές υλικό µέχρι των οποίων είναι ανεκτή η παρουσία των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σε συγκεκριμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού • (Pb ≤0.1%, Hg≤0.1%, Cd ≤0.01%, Cr(VI) ≤0.1%, PPB ≤ 0.1%, PBDE ≤ 0.1%)

• Η έννοια «ομογενές υλικό» μπορεί να ερμηνευτεί οτι αφορά σε συστατικό εξοπλισμού το οποίο δε μπορεί να διαχωριστεί σε άλλα επιμέρους συστατικά με μηχανικό τρόπο. Οπότε σε ένα φωτιστικό π.χ. αφορά ξεχωριστά τον αγωγό, τις τυχόν ταινίες, τα μέταλα, μονώσεις, λαμπόγυαλα, υλικά στερέωσης, λαμπτήρες, κλπ- εν προκειμένω μιλάμε για μόλυβδο Pb-. Για συσκευές σημαίνει όλα τα επιμέρους εξαρτήματα άρα και τα καλώδια που τυχόν ενσωματώνονται σε αυτές.

Η ergo-tel είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σας εύκολα, γρήγορα, ποιοτικά και αξιόπιστα !

Κοινοποιήστε σε φίλους σας!

Πείτε μας την γνώμη σας για το άρθρο που διαβάσατε!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(*) παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία.

Σχετικά προϊόντα με το άρθρο που διαβάσατε

Αναζητήστε παρόμοια άρθρα με τις παρακάτω λέξεις