Ανακύκλωση Λαμπτήρων

18/04/2018   
Ανακύκλωση Λαμπτήρων

Τα τελευταία χρόνια μαθαίνουμε για την ανακύκλωση λαμπτήρων και πόσο σημαντική είναι για το περιβάλλον. Είναι ένας τομέας απαραίτητος για τον περιορισμό της ρύπανσης, αλλά και τη συλλογή υλικών για τη δημιουργία νέων προϊόντων στην κοινωνία.

Σχετικές κατηγορίες με το άρθρο που διαβάσατε

Γιατί είναι απαραίτητη η ανακύκλωση των λαμπτήρων;  Κατ’ αρχήν, επιτυγχάνουμε την περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση του υδραργύρου, που είναι ένα επικίνδυνο χημικό στοιχείο, το οποίο δεν πρέπει να διαφεύγει στο περιβάλλον. Απεναντίας, με την ανακύκλωση των λαμπτήρων μας επιτυγχάνεται η ασφαλής συλλογή του και η πλήρης ανάκτησή του, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλα προϊόντα. Όμως, οι λάμπες αξιοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου. Εκτός του υδραργύρου, κατά την επεξεργασία τους ανακτώνται κι άλλα χρήσιμα υλικά, κυρίως γυαλί, μέταλλα και πλαστικό. Tα υλικά αυτά δεν πέφτουν στα απορρίμματα, κι έτσι δεν αυξάνεται κι άλλο ο όγκος των σκουπιδιών και η δυσκολία διαχείρισής τους. 

Οι λάμπες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Οι ειδικοί κάδοι είναι τοποθετημένοι στα ακόλουθα επιλεγμένα σημεία: καταστήματα πώλησης λαμπτήρων, καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, super market και σημεία συλλογής συμβεβλημένων δήμων. Είναι σημαντικό να τοποθετούμε τις λάμπες στους ειδικούς κάδους με προσοχή για να μη σπάσουν και χωρίς τη συσκευασία τους. Ειδικά, οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται ξεχωριστά στο πίσω μέρος του ειδικού κάδου.

Είναι εύκολο να αναγνωρίζουμε τις λάμπες που ανακυκλώνονται. Η συσκευασία τους έχει το σήμα του διαγραμμένου κάδου. Ανακυκλώνονται όλες οι λάμπες οικονομίας, φθορισμού, καθώς και οι λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης,  ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης και οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Κοινοποιήστε σε φίλους σας!

Πείτε μας την γνώμη σας για το άρθρο που διαβάσατε!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(*) παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία.

Σχετικά προϊόντα με το άρθρο που διαβάσατε

Αναζητήστε παρόμοια άρθρα με τις παρακάτω λέξεις