Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού με γραμμικούς (σωληνωτούς) λαμπτήρες LED

13/01/2017   
5.0 1 αξιολογήσεις
Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού με γραμμικούς (σωληνωτούς) λαμπτήρες LED

Ένα θέμα που αντιμετωπίζεται στις μέρες μας πολύ συχνά στην πράξη, είναι η αντικατάσταση των συμβατικών γραμμικών (σωληνωτών) λαμπτήρων φθορισμού με γραμμικούς (σωληνωτούς) λαμπτήρες LED. Η συγκεκριμένη αντικατάσταση λαμπτήρων αφορά, συνήθως, γραμμικά φωτιστικά σώματα με σωληνωτούς λαμπτήρες Τ8 (G13), χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου της έντασης φωτισμού τους, και – κατά κύριο λόγο – συνδυάζεται με την γενικότερη προσπάθεια εξοικονόμησης / μείωσης της κατανάλωσης των διαφόρων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται.
Σε μια αντικατάσταση του είδους αυτού, όμως, είναι αναγκαία η επισταμένη γνώση και μελέτη των χαρακτηριστικών των σωληνωτών λαμπτήρων LED, σε σύγκριση με αυτά των για αντικατάσταση των συμβατικών σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού.
Έτσι, ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης προκειμένου να προβεί στην αναφερόμενη διεργασία, πρέπει –  για τους γραμμικούς λαμπτήρες LED – να λάβει υπόψη του στοιχεία που αφορούν:

 • την εκπεμπόμενη φωτεινή ροή τους.
 • την φωτιστική απόδοσή τους.
 • την απόδοση των χρωμάτων τους (Ra).
 • την θερμοκρασία του χρώματός τους.
 • την διάρκεια ζωής τους (η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 12,5 μέχρι και 15,5 χρόνια).

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το ενδεχόμενο της μείωσης της αρχικά επιθυμητής έντασης φωτισμού της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Στις σημερινές συνθήκες εξέλιξης της τεχνολογίας των LED, η διαδικασία αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού με γραμμικούς λαμπτήρες LED πραγματοποιείται και συνδυάζεται, αφενός μεν, με την γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση των νέων σωστά επιλεγμένων λαμπτήρων LED χωρίς επανακαλωδίωση στο φωτιστικό τους σώμα, και αφετέρου, με την άμεση, ασφαλή και σωστή λειτουργίας τους (χαρακτηρισμός διαδικασίας / λειτουργίας:  plug and play).
Οι νέας τεχνολογίας γραμμικοί (σωληνωτοί) λαμπτήρες LEDδιακρίνονται σε δύο είδη, τα οποία αφορούν τη λειτουργία του συστήματος έναυσης και ελέγχου των προς αντικατάσταση συμβατικών γραμμικών (σωληνωτών) λαμπτήρων φθορισμού.
Έτσι έχουμε γραμμικούς (σωληνωτούς) λαμπτήρες LED που προορίζονται για λειτουργία με:
1. συμβατικά συστήματα έναυσης
Δηλαδή, ηλεκτρομαγνητικόballast και starter (CCG = Conventional Control Gear), που χαρακτηρίζονται ως γραμμικοί λαμπτήρες LED τύπου ΕΜ, και
2. ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης υψηλής συχνότητας
Δηλαδή, ηλεκτρομαγνητικό ballast (ECG = Electronic Control Gear), που χαρακτηρίζονται ως γραμμικοί λαμπτήρες LED τύπου HF.
Με την προϋπόθεση – λοιπόν – πως, εκπληρώθηκαν επαρκώς τα παραπάνω και πραγματοποιήθηκε σωστή επιλογή και προμήθεια κατάλληλου είδους γραμμικών λαμπτήρων LED, μπορεί να ξεκινήσει η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού στο φωτιστικό τους, αφού προηγουμένως διακοπεί η τάση ηλεκτροδότησης της διάταξής τους.
Η διαδικασία της συγκεκριμένης αντικατάστασης ακολουθεί τα παρακάτω περιγραφόμενα στάδια, τα οποία αφορούν το υφιστάμενο σύστημα έναυσης και λειτουργίας που περιλαμβάνεται στο φωτιστικό των συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού.

Πιο συγκεκριμένα, αν το φωτιστικό των συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού περιλαμβάνει:

 1. Συμβατικό (ηλεκτρομαγνητικό) ballast και starter
  Πρέπει, αφού αφαιρεθεί ο συμβατικός λαμπτήρας φθορισμού να αφαιρεθεί και το συνοδευτικό του starter αίγλης, το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό LED starter ή protection LED tubestarter / fuse. Αυτό, ουσιαστικά περιλαμβάνει μια κυλινδρική γυάλινη ή κεραμική ασφάλεια (1 Α / 250 V).
 2. Επισημαίνεται, πως, το συμβατικό (ηλεκτρομαγνητικό) ballast παραμένει στη συνδεσμολογία.
  Στη συνέχεια τοποθετείται ο σωστά επιλεγμένος για λειτουργία με   συμβατικό (ηλεκτρομαγνητικό) ballast σωληνωτός λαμπτήρας LED τύπου ΕΜ, και είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία.
 3. Ηλεκτρονικό ballast λειτουργίας
  Το οποίο όπως είναι γνωστό λειτουργεί με υψηλές συχνότητες, πρέπει, αφού αφαιρεθεί ο συμβατικός λαμπτήρας φθορισμού να τοποθετηθεί ο σωστά επιλεγμένος για λειτουργία με ηλεκτρονικό ballast σωληνωτός λαμπτήρας LED τύπου HF, και είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία.
 4. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας των γραμμικών λαμπτήρων LEDτύπου HF
  Εξασφαλίζεται και η ασφάλεια των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το νέο πρότυπο ασφαλείας IEC62776, το οποίο αναφέρεται στους λαμπτήρες διπλού άκρου. Το συγκεκριμένο πρότυπο ορίζει την μη ύπαρξη τάσης στην απέναντι βάση του λαμπτήρα, όταν έχει εισαχθεί το ένα άκρο του στην βάση του.
 5. Με τον τρόπο αυτό
  Αποφεύγεται κάθε πιθανότητα πρόκλησης ηλεκτρικού τόξου και κατά  επέκταση ηλεκτροπληξίας κατά την τοποθέτηση του λαμπτήρα LED στις λυχνιολαβές του.
 6. Σε άλλες περιπτώσεις διαφορετικών κατασκευαστών
  Το drive του γραμμικού λαμπτήρα LED τύπου HF περιλαμβάνει ειδικό μετασχηματιστή απομόνωσης. Με αυτό αποτρέπεται η δημιουργία ηλεκτρικού τόξου (σοκ), αν κάποιος αγγίξει τις ακίδες της βάσης του λαμπτήρα,  προσδίδοντας ασφάλεια στον χειρισμό του κατά την τοποθέτηση αυτού στις λυχνιολαβές του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει τα υλικά αυτά να διαθέτουν διπλή μόνωση.

Σχετικές κατηγορίες με το άρθρο που διαβάσατε

Σημαντική παρατήρηση
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση κατά την οποία και για κάποιο λόγο, το φωτιστικό σώμα διαθέτει ηλεκτρονικό ballast λειτουργίας με υψηλές συχνότητες (HF), και διατίθεται σωληνωτός λαμπτήρας LED για λειτουργία με συμβατικό (ηλεκτρομαγνητικό)  ballast τύπου (ΕΜ), δηλαδή,  δεν υπάρχει συμβατότητα με του ηλεκτρονικού ballast και του λαμπτήρα LED.
Έτσι, αφού αφαιρεθεί ο συμβατικός λαμπτήρας φθορισμού πρέπει να αφαιρεθεί και το ηλεκτρονικό ballast, και ο επιλεγμένος σωληνωτός λαμπτήρας LED για λειτουργία με συμβατικό (ηλεκτρομαγνητικό) ballast, να συνδεθεί άμεσα με το δίκτυο ηλεκτροδότησής του, οπότε, και είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία. Αν αφεθεί το ηλεκτρονικό ballast, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του σωληνωτού λαμπτήρα LED τύπου ΕΜ.

ergo-tel.gr η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι το Νο1 προϊόν μας.

Κοινοποιήστε σε φίλους σας!

Πείτε μας την γνώμη σας για το άρθρο που διαβάσατε!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(*) παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία.

Σχετικά προϊόντα με το άρθρο που διαβάσατε

Αναζητήστε παρόμοια άρθρα με τις παρακάτω λέξεις