Ιδέες και χρήσιμες συμβουλές από την ergo-tel.gr

Ενημερωθείτε για τα νέα προϊόντα και τις εξελίξεις στον χώρο του Ηλεκτρολογικού υλικού και επαγγελματικού - οικιακού φωτισμού, επίσης διαβάστε ιδέες, χρήσιμες συμβουλές για την σωστή επιλογή προϊόντος, λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και άλλα πολλά.

Νέα άρθρα του blog - 06/03/2021

Ίσως σας ενδιαφέρουν


Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)