Η επανάσταση στον φωτισμό με την τεχνολογία LED.

Η τεχνολογία LED η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία φωτός. Τα LED έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες φωτισμού, μερικά από τα οποία ειναι η πολύ υψηλή φωτεινότητα και η μεγάλη διάρκεια λειτουργίας.


Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)