Δείκτης στεγανότητας και διάφορα σήματα φωτιστικών.

Σε διάφορα φωτιστικά σώματα βλέπουμε διάφορα σήματα οπός Βαθμός Προστασία (IP), Σήμανση CE, Οδηγία Rohs, Κλάση Προστασίας. Διαβάστε παρακάτω τη σημαίνουν όλα αυτά από τον blog μας.


Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)