ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
      Επιλέξτε Διάσταση
      Επιλέξτε Χρώμα

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΑΥΡΑ

 

Δεματικά καλωδίων 120x2.5mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 120x2.5mm μαύρα
-25%
Τιμή: €0.82
Προσφορά: €0.61
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-120251

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 142x2.5mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 142x2.5mm μαύρα
-25%
Τιμή: €1.00
Προσφορά: €0.75
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-142251

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 165x2.5mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 165x2.5mm μαύρα
-25%
Τιμή: €1.17
Προσφορά: €0.87
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-165251

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 200x2.5mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 200x2.5mm μαύρα
-25%
Τιμή: €1.44
Προσφορά: €1.08
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-200251

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 150x3.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 150x3.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €1.59
Προσφορά: €1.19
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-150361

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 200x3.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 200x3.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €2.08
Προσφορά: €1.56
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-200361

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 250x3.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 250x3.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €2.70
Προσφορά: €2.03
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-250361

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 292x3.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 292x3.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €2.98
Προσφορά: €2.23
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-292361

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 200x4.8mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 200x4.8mm μαύρα
-25%
Τιμή: €3.22
Προσφορά: €2.42
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-200481

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 330x3.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 330x3.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €3.72
Προσφορά: €2.79
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-330361

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 368x3.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 368x3.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €3.84
Προσφορά: €2.88
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-368361

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 250x4.8mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 250x4.8mm μαύρα
-25%
Τιμή: €3.97
Προσφορά: €2.98
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-250481

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 310x4.8mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 310x4.8mm μαύρα
-25%
Τιμή: €4.53
Προσφορά: €3.39
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-310481

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 368x4.8mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 368x4.8mm μαύρα
-25%
Τιμή: €5.27
Προσφορά: €3.95
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-368481

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 432Χ4,8mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 432Χ4,8mm μαύρα
-25%
Τιμή: €6.94
Προσφορά: €5.21
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-432481

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 250x7.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 250x7.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €7.69
Προσφορά: €5.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-25071

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 300x7.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 300x7.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €8.06
Προσφορά: €6.05
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-30071

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 380x7.6mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 380x7.6mm μαύρα
-25%
Τιμή: €12.40
Προσφορά: €9.30
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-37071

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 450x8mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 450x8mm μαύρα
-25%
Τιμή: €17.48
Προσφορά: €13.11
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-45091

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 685x9mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 685x9mm μαύρα
-25%
Τιμή: €29.76
Προσφορά: €22.32
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-65091

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Δεματικά καλωδίων 914x9mm μαύρα

Δεματικά καλωδίων 914x9mm μαύρα
-25%
Τιμή: €42.16
Προσφορά: €31.62
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 19-91491

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)