ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FARFISA

 

Ανορθωτής θυρομεγαφώνου τύπου LT - FARFISA με τροφοδοσία 230V AC

Ανορθωτής θυρομεγαφώνου τύπου LT - FARFISA με τροφοδοσία 230V AC
-25%
Τιμή: €38.37
Προσφορά: €28.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: RN-024402

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ανορθωτής θυρομεγαφώνου τύπου LT - FARFISA με τροφοδοσία 230V AC και μελωδική κλήση

Ανορθωτής θυρομεγαφώνου τύπου LT - FARFISA με τροφοδοσία 230V AC και μελωδική κλήση
-25%
Τιμή: €43.20
Προσφορά: €32.40
  Διαθέσιμο
Κωδικός: RN-024403

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)