ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:1000V AC/DC)

 

Κλέμμα ράγας KUT 2,5N ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 2,5mm

Κλέμμα ράγας KUT 2,5N ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 2,5mm
-25%
Τιμή: €0.22
Προσφορά: €0.17
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 100 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001020510

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλέμμα ράγας KUT 4Ν ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 4mm

Κλέμμα ράγας KUT 4Ν ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 4mm
-25%
Τιμή: €0.30
Προσφορά: €0.22
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 100 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001041000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλέμμα ράγας KUT 6Ν ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 6mm

Κλέμμα ράγας KUT 6Ν ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 6mm
-25%
Τιμή: €0.35
Προσφορά: €0.26
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 100 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001061000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλέμμα ράγας KUT 10N ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 10mm

Κλέμμα ράγας KUT 10N ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 10mm
-25%
Τιμή: €0.50
Προσφορά: €0.37
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 100 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001101000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλέμμα ράγας KUT 16 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 16mm

Κλέμμα ράγας KUT 16 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 16mm
-25%
Τιμή: €0.79
Προσφορά: €0.60
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 50 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001160000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλέμμα ράγας KUT 25 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 25mm

Κλέμμα ράγας KUT 25 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 25mm
-25%
Τιμή: €1.22
Προσφορά: €0.91
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 50 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001250000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλέμμα ράγας KUT 35 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 35mm

Κλέμμα ράγας KUT 35 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 35mm
-25%
Τιμή: €1.61
Προσφορά: €1.21
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 50 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001350000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλέμμα ράγας KUT 50 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 50mm

Κλέμμα ράγας KUT 50 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 50mm
-25%
Τιμή: €5.21
Προσφορά: €3.91
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 10 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001500000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλέμμα ράγας KUT 95 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 95mm

Κλέμμα ράγας KUT 95 ονομαστικής τάσης 1000V AC/DC 95mm
-25%
Τιμή: €8.43
Προσφορά: €6.32
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 10 / τεμάχια
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 120-001950000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)