ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΩΝ (ΜΗΚΟΣ 1m)

 

Κάλυμμα για μονωτήρες ανισόπεδης στήριξης μπαρών μήκος 1m για ΒΒ416 ΒΒ 2150

Κάλυμμα για μονωτήρες ανισόπεδης στήριξης μπαρών μήκος 1m για ΒΒ416 ΒΒ 2150
-25%
Τιμή: €20.21
Προσφορά: €15.16
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 118-041215000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κάλυμμα για μονωτήρες ανισόπεδης στήριξης μπαρών μήκος 1m ΓΙΑ ΒΒ420 ΒΒ 2250

Κάλυμμα για μονωτήρες ανισόπεδης στήριξης μπαρών μήκος 1m ΓΙΑ ΒΒ420 ΒΒ 2250
-25%
Τιμή: €23.06
Προσφορά: €17.30
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 118-041225000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κάλυμμα για μονωτήρες ανισόπεδης στήριξης μπαρών μήκος 1m ΓΙΑ ΒΒ425 ΒΒ 2200

Κάλυμμα για μονωτήρες ανισόπεδης στήριξης μπαρών μήκος 1m ΓΙΑ ΒΒ425 ΒΒ 2200
-25%
Τιμή: €23.06
Προσφορά: €17.30
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 118-041220000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)