ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ LL8XCK IP65

 

Διακόπτης τέρματος πλαστική LL8XCK-P110 σειρά LL8XCK IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος πλαστική LL8XCK-P110 σειρά LL8XCK IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €12.09
Προσφορά: €9.07
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-100911100

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P155 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P155 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €12.15
Προσφορά: €9.11
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-100916600

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P108 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P108 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €12.15
Προσφορά: €9.11
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-100916100

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P145 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P145 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €12.15
Προσφορά: €9.11
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-100910800

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P102 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P102 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €12.28
Προσφορά: €9.21
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-100911200

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P118 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P118 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €12.65
Προσφορά: €9.49
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-100910400

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P149 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P149 πλαστική σειρά LL8XCK IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €13.27
Προσφορά: €9.95
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-100910810

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος LL1D4DS-K2 στεγανός IP65 σειρά LL8XCK LONGJING

Διακόπτης τέρματος LL1D4DS-K2 στεγανός IP65 σειρά LL8XCK LONGJING
-25%
Τιμή: €19.10
Προσφορά: €14.32
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-036920000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P128 περιστρεφόμενος κατά 360 μοίρες LONGJING

Διακόπτης τέρματος LL8XCK-P128 περιστρεφόμενος κατά 360 μοίρες LONGJING
-25%
Τιμή: €12.77
Προσφορά: €9.58
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 113-100917000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)