ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ D4B IP65

 

Διακόπτης τέρματος D4B-1117N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος D4B-1117N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €30.13
Προσφορά: €22.60
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-407107000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος D4B-1181N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος D4B-1181N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €30.38
Προσφορά: €22.79
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-407106000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος D4B-1111N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος D4B-1111N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €32.49
Προσφορά: €24.37
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-407104000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος D4B-1116N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος D4B-1116N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €32.49
Προσφορά: €24.37
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-407108000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος μεταλλικός IP65 PS31L-PS11N6-M00 LONGJING

Διακόπτης τέρματος μεταλλικός IP65 PS31L-PS11N6-M00 LONGJING
-25%
Τιμή: €33.98
Προσφορά: €25.48
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 114-035760000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος D4B-1188N μεταλλική σειρά D4B LONGJING

Διακόπτης τέρματος D4B-1188N μεταλλική σειρά D4B LONGJING
-25%
Τιμή: €36.83
Προσφορά: €27.62
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-403243000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Διακόπτης τέρματος D4B-1171N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING

Διακόπτης τέρματος D4B-1171N μεταλλική σειρά D4B IP65 LONGJING
-25%
Τιμή: €30.13
Προσφορά: €22.60
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 113-407102000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)