ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66

 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8601 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8601 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING
-27%
Τιμή: €23.93
Προσφορά: €17.47
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-508601000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8611 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8611 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING
-27%
Τιμή: €26.16
Προσφορά: €19.19
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-508611000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8606 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8606 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING
-26%
Τιμή: €29.02
Προσφορά: €21.39
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-508606000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8604T ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8604T ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING
-26%
Τιμή: €29.76
Προσφορά: €21.96
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-408604000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8607 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8607 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING
-26%
Τιμή: €31.00
Προσφορά: €22.92
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-508607000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8617 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8617 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING
-26%
Τιμή: €31.74
Προσφορά: €23.49
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-508617000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8608 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ M8-8608 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ M8 IP66 LONGJING
-26%
Τιμή: €31.74
Προσφορά: €23.49
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 113-408608000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)