ΒΟΜΒΗΤΕΣ Φ22 - Φ30 - Φ70

 

Βομβητής απλός Φ70 ΖΑ-10 12V AC NANZHOU

Βομβητής απλός Φ70 ΖΑ-10 12V AC NANZHOU
-25%
Τιμή: €4.46
Προσφορά: €3.35
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-067000012

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής απλός Φ70 ΖΑ-10 12VDC NANZHOU

Βομβητής απλός Φ70 ΖΑ-10 12VDC NANZHOU
-25%
Τιμή: €4.46
Προσφορά: €3.35
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-067000112

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής απλός Φ70 ΖΑ-10 24VAC NANZHOU

Βομβητής απλός Φ70 ΖΑ-10 24VAC NANZHOU
-25%
Τιμή: €4.46
Προσφορά: €3.35
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-067000024

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής απλός Φ70 ΖΑ-10 24VDC NANZHOU

Βομβητής απλός Φ70 ΖΑ-10 24VDC NANZHOU
-25%
Τιμή: €4.46
Προσφορά: €3.35
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-067000124

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 110V AC/DC 80dB AD22-22MSD

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 110V AC/DC 80dB AD22-22MSD
-25%
Τιμή: €4.71
Προσφορά: €3.53
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-074000110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 12VAC 80dB AD22-22MSD

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 12VAC 80dB AD22-22MSD
-25%
Τιμή: €4.71
Προσφορά: €3.53
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-074000012

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 230VAC 80dB AD22-22MSD

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 230VAC 80dB AD22-22MSD
-25%
Τιμή: €4.71
Προσφορά: €3.53
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-074000230

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 24V 80dB AD22-22MSD

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 24V 80dB AD22-22MSD
-25%
Τιμή: €4.71
Προσφορά: €3.53
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-074000024

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 48V AC/DC 80dB AD22-22MSD

Βομβητής πίνακα BUZZER Φ22 με LED 48V AC/DC 80dB AD22-22MSD
-25%
Τιμή: €4.71
Προσφορά: €3.53
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-074000048

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 48VAC/DC 90dB AD22-30MSD

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 48VAC/DC 90dB AD22-30MSD
-25%
Τιμή: €4.84
Προσφορά: €3.63
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-075000048

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 110VAC/DC 90dB AD22-30MSD

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 110VAC/DC 90dB AD22-30MSD
-25%
Τιμή: €4.84
Προσφορά: €3.63
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-075000110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 230VAC 90dB AD22-30MSD

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 230VAC 90dB AD22-30MSD
-25%
Τιμή: €4.84
Προσφορά: €3.63
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-075000230

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 24VAC/DC 90dB AD22-30MSD

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 24VAC/DC 90dB AD22-30MSD
-25%
Τιμή: €4.84
Προσφορά: €3.63
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 035-075000024

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 12VAC/DC 90dB AD22-30MSD

Βομβητής με LED BUZZER Φ30 12VAC/DC 90dB AD22-30MSD
-25%
Τιμή: €4.84
Προσφορά: €3.63
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 035-075000012

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)