ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΑ

 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 25x25mm γκρι Arnocanali V6K2525

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 25x25mm γκρι Arnocanali V6K2525
-25%
Τιμή: €2.27
Προσφορά: €1.70
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-032525000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 25x40mm γκρι Arnocanali V5K4025

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 25x40mm γκρι Arnocanali V5K4025
-25%
Τιμή: €2.37
Προσφορά: €1.78
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-033040000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 25x60mm γκρι Arnocanali V5K6025

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 25x60mm γκρι Arnocanali V5K6025
-25%
Τιμή: €2.80
Προσφορά: €2.10
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-033060000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 40x40mm γκρι Arnocanali V5K4040

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 40x40mm γκρι Arnocanali V5K4040
-25%
Τιμή: €3.10
Προσφορά: €2.33
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-034040000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 60x40mm γκρι Arnocanali V5K4060

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 60x40mm γκρι Arnocanali V5K4060
-25%
Τιμή: €4.22
Προσφορά: €3.16
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-036040000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 40x60mm γκρι Arnocanali V5K6040

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 40x60mm γκρι Arnocanali V5K6040
-25%
Τιμή: €4.22
Προσφορά: €3.16
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-034060000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 25x80mm γκρι Arnocanali V5K8025

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 25x80mm γκρι Arnocanali V5K8025
-25%
Τιμή: €4.38
Προσφορά: €3.28
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-032580000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 40x80mm γκρι Arnocanali V5K8040

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 40x80mm γκρι Arnocanali V5K8040
-25%
Τιμή: €5.01
Προσφορά: €3.76
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-034080000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 60x60mm γκρι Arnocanali V5K6060

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 60x60mm γκρι Arnocanali V5K6060
-25%
Τιμή: €5.01
Προσφορά: €3.76
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-036060000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 80x40mm γκρι Arnocanali V5K4080

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 80x40mm γκρι Arnocanali V5K4080
-25%
Τιμή: €5.33
Προσφορά: €4.00
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-038040000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 80x60mm γκρι Arnocanali V5K6080

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 80x60mm γκρι Arnocanali V5K6080
-25%
Τιμή: €6.32
Προσφορά: €4.74
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-038060000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 60x80mm γκρι Arnocanali V5K8060

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 60x80mm γκρι Arnocanali V5K8060
-25%
Τιμή: €6.57
Προσφορά: €4.93
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-036080000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 80x80mm γκρι Arnocanali V5K8080

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 80x80mm γκρι Arnocanali V5K8080
-25%
Τιμή: €7.94
Προσφορά: €5.95
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-038080000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 100x60mm γκρι Arnocanali V5K60100

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 100x60mm γκρι Arnocanali V5K60100
-25%
Τιμή: €7.94
Προσφορά: €5.95
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-031006000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 120x60mm γκρι Arnocanali V5K60120

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 120x60mm γκρι Arnocanali V5K60120
-25%
Τιμή: €8.43
Προσφορά: €6.32
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-031206000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 100x80mm γκρι Arnocanali V5K80100

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 100x80mm γκρι Arnocanali V5K80100
-25%
Τιμή: €8.73
Προσφορά: €6.55
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-031008000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 120x80mm γκρι Arnocanali V5K80120

Κανάλι πίνακα διάτρητο πλαστικό διαστάσεις 120x80mm γκρι Arnocanali V5K80120
-25%
Τιμή: €9.80
Προσφορά: €7.35
*Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: 2 / μέτρα
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-031208000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΚΟΦΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΟΣ ARNOCANALI KTC

ΚΟΦΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΟΣ ARNOCANALI KTC
-25%
Τιμή: €132.68
Προσφορά: €99.51
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-040000890

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΟΣ ARNOCANALI 910 (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ)

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΟΣ ARNOCANALI 910 (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ)
-25%
Τιμή: €199.64
Προσφορά: €149.73
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 116-040000910

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΑΓΚΟΥ ARNOCANALI KTC120

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΑΓΚΟΥ ARNOCANALI KTC120
-25%
Τιμή: €700.60
Προσφορά: €525.45
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 116-040000891

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ