Κλεμορελέ 24VDC/AC CABUR

 

Κλεμορελέ μονό 24VDC/AC 1CO SR24 ELMEX

Κλεμορελέ μονό 24VDC/AC 1CO SR24 ELMEX
-25%
Τιμή: €9.92
Προσφορά: €7.44
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 212-001102401

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλεμορελέ μονό 240VDC/AC 1CO SR240 ELMEX

Κλεμορελέ μονό 240VDC/AC 1CO SR240 ELMEX
-25%
Τιμή: €14.14
Προσφορά: €10.60
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 212-001102402

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλεμορελέ 24V DC 1C/O 10Α 4 ρελέ CABUR R124TLOND1

Κλεμορελέ 24V DC 1C/O 10Α 4 ρελέ CABUR R124TLOND1
-25%
Τιμή: €30.26
Προσφορά: €22.69
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 212-410242000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλεμορελέ 24V DC 2C/O 5Α 4 ρελέ CABUR R105TLOND1

Κλεμορελέ 24V DC 2C/O 5Α 4 ρελέ CABUR R105TLOND1
-25%
Τιμή: €37.94
Προσφορά: €28.46
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 212-452420000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλεμορελέ 24V DC 1C/O 10Α 8 ρελέ CABUR R126TLOND1

Κλεμορελέ 24V DC 1C/O 10Α 8 ρελέ CABUR R126TLOND1
-25%
Τιμή: €49.60
Προσφορά: €37.20
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 212-008102401

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλεμορελέ 24V DC 2C/O 5Α 8 ρελέ CABUR R081TLONDI

Κλεμορελέ 24V DC 2C/O 5Α 8 ρελέ CABUR R081TLONDI
-25%
Τιμή: €70.18
Προσφορά: €52.64
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 212-852420000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλεμορελέ 24V DC 1C/O 10Α 16 ρελέ CABUR R247TLOND1

Κλεμορελέ 24V DC 1C/O 10Α 16 ρελέ CABUR R247TLOND1
-25%
Τιμή: €102.18
Προσφορά: €76.63
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 212-161024200

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κλεμορελέ 24V DC 2C/O 5Α 16 ρελέ CABUR R247TLOND1

Κλεμορελέ 24V DC 2C/O 5Α 16 ρελέ CABUR R247TLOND1
-25%
Τιμή: €139.87
Προσφορά: €104.90
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 212-165242000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)