Ρελέ συνεχούς ρεύματος DC τύπου LG KRIPAL

 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 110VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 110VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €33.23
Προσφορά: €22.39
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031012024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 12VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 12VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €33.23
Προσφορά: €22.39
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101202412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 220VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 220VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €33.23
Προσφορά: €22.39
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031012024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 24VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 24VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €33.23
Προσφορά: €22.39
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101202424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 48VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 48VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €33.23
Προσφορά: €22.39
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101202448

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 60VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 60VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €33.23
Προσφορά: €22.39
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101202460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 60VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 60VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €34.10
Προσφορά: €23.00
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101802460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 110VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 110VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €34.10
Προσφορά: €23.00
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031018024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 12VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 12VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €34.10
Προσφορά: €23.00
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101802412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 220VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 220VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €34.10
Προσφορά: €23.00
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031018024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 24VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 24VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-33%
Τιμή: €34.10
Προσφορά: €23.00
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101802424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος 48VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1 UKD1-22 τύπου LG KRIPAL

Ρελέ συνεχούς ρεύματος 48VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1 UKD1-22 τύπου LG KRIPAL
-32%
Τιμή: €35.71
Προσφορά: €24.13
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03102202448

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 110VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 110VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €35.71
Προσφορά: €24.13
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031022024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 12VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 12VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €35.71
Προσφορά: €24.13
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03102202412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 220VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 220VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €35.71
Προσφορά: €24.13
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031022024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 24VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 24VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €35.71
Προσφορά: €24.13
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03102202424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 60VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 60VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €35.71
Προσφορά: €24.13
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03102202460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 60VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 60VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €48.36
Προσφορά: €32.98
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03103202460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 110VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 110VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €48.36
Προσφορά: €32.98
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031032024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 12VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 12VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €48.36
Προσφορά: €32.98
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03103202412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 220VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 220VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €48.36
Προσφορά: €32.98
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031032024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 24VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 24VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €48.36
Προσφορά: €32.98
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03103202424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 48VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 48VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €48.36
Προσφορά: €32.98
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03103202448

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 110VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 110VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €52.58
Προσφορά: €35.94
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031040024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 12VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 12VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €52.58
Προσφορά: €35.94
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03104002412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 220VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 220VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €52.58
Προσφορά: €35.94
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031040024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 24VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 24VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €52.58
Προσφορά: €35.94
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03104002424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 48VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 48VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €52.58
Προσφορά: €35.94
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03104002448

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 60VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 60VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-32%
Τιμή: €52.58
Προσφορά: €35.94
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03104002460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)