Ρελέ συνεχούς ρεύματος DC τύπου LG KRIPAL

 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 220VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 220VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €36.95
Προσφορά: €33.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031012024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 60VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 60VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €36.95
Προσφορά: €33.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101202460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 110VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 110VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €36.95
Προσφορά: €33.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031012024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 24VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 24VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €36.95
Προσφορά: €33.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101202424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 12VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 12VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €36.95
Προσφορά: €33.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101202412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 48VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-12 τύπου LG KRIPAL 48VDC 5,5KW 12AC3/25AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €36.95
Προσφορά: €33.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101202448

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 60VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 60VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €38.07
Προσφορά: €34.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101802460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 220VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 220VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €38.07
Προσφορά: €34.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031018024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 110VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 110VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €38.07
Προσφορά: €34.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031018024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 24VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 24VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €38.07
Προσφορά: €34.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101802424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 12VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-18 τύπου LG KRIPAL 12VDC 7,5KW 18AC3/40AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €38.07
Προσφορά: €34.15
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03101802412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 220VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 220VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €40.30
Προσφορά: €36.16
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031022024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος 48VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1 UKD1-22 τύπου LG KRIPAL

Ρελέ συνεχούς ρεύματος 48VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1 UKD1-22 τύπου LG KRIPAL
-10%
Τιμή: €40.30
Προσφορά: €36.16
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03102202448

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 110VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 110VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €40.30
Προσφορά: €36.16
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031022024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 12VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 12VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €40.30
Προσφορά: €36.16
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03102202412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 60VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 60VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €40.30
Προσφορά: €36.16
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03102202460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ ισχύος τριπολικό 3Ρ KRIPAL τύπου UKD1-40 18,5KW τάση 24VDC με 1+1 επαφές

Ρελέ ισχύος τριπολικό 3Ρ KRIPAL τύπου UKD1-40 18,5KW τάση 24VDC με 1+1 επαφές
-30%
Τιμή: €58.78
Προσφορά: €41.14
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031040024

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 110VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 110VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €54.31
Προσφορά: €48.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031032024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 24VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 24VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €54.31
Προσφορά: €48.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03103202424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 12VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 12VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €54.31
Προσφορά: €48.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03103202412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 48VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 48VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €54.31
Προσφορά: €48.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03103202448

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 220VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 220VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €54.31
Προσφορά: €48.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031032024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 60VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-32 τύπου LG KRIPAL 60VDC 15KW 32AC3/50AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €54.31
Προσφορά: €48.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03103202460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 110VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 110VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €58.90
Προσφορά: €52.90
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031040024110

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 24VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 24VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €58.90
Προσφορά: €52.90
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03104002424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 12VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 12VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €58.90
Προσφορά: €52.90
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03104002412

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 48VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 48VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €58.90
Προσφορά: €52.90
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03104002448

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 220VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 220VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €58.90
Προσφορά: €52.90
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-031040024220

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 60VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-40 τύπου LG KRIPAL 60VDC 18,5KW 40AC3/60AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €58.90
Προσφορά: €52.90
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03104002460

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 24VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1

Ρελέ συνεχούς ρεύματος UKD1-22 τύπου LG KRIPAL 24VDC 11KW 22AC3/45AC1 επαφές 1+1
-10%
Τιμή: €40.30
Προσφορά: €36.16
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 198-03102202424

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ