Συστήματα εξαερισμού

Η ergo-tel.gr διαθέτει μεγάλη γκάμα σε συστήματα εξαερισμού DOSPEL,Bahcivan, VORTICE, ALIBERTI. Κάντε τον εξαερισμό του χώρου σας παιχνίδι. Καλύψτε κάθε ανάγκη για τον εξαερισμό του χώρου σας στο online κατάστημά μας !

*Παρακαλώ επιλέξτε από τις υπο-κατηγορίες μας

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)