ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (ΣΕΙΡΕΣ ES5, ENC, ENA) DELTA ELECTRONICS

 

Παλμογεννήτρια ES50CP με 360 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ES50CP με 360 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €124.00
Προσφορά: €93.00
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004080360

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ES501P με 100 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ES501P με 100 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €124.00
Προσφορά: €93.00
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004080100

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ES502P με 200 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ES502P με 200 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €124.00
Προσφορά: €93.00
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004080200

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ES505P ΜΕ 500 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ES505P ΜΕ 500 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €124.00
Προσφορά: €93.00
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004080500

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ES508P ΜΕ 800 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ES508P ΜΕ 800 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €124.00
Προσφορά: €93.00
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004080800

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ES510P με 1000 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ES510P με 1000 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €136.40
Προσφορά: €102.30
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004081000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ES525P ΜΕ 2500 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ ΑΞΟΝΑ 8 mm ΕΞΟΔΟΣ TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ES525P ΜΕ 2500 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ ΑΞΟΝΑ 8 mm ΕΞΟΔΟΣ TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €136.40
Προσφορά: €102.30
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004082501

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ES536P με 3600 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ES536P με 3600 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC Φ άξονα 8 mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €146.32
Προσφορά: €109.74
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004083601

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ENA-1000 με 1000 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC άξονα Φ10mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ENA-1000 με 1000 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC άξονα Φ10mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €156.24
Προσφορά: €117.18
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004101000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ENA-2500 με 2500 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC άξονα Φ10mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ENA-2500 με 2500 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC άξονα Φ10mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €156.24
Προσφορά: €117.18
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004102500

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ENA-5000 ΜΕ 5000 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC άξονα Φ10mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA

Παλμογεννήτρια ENA-5000 ΜΕ 5000 παλμούς ανά περιστροφή 12-24 VDC άξονα Φ10mm έξοδος TOTEMPOLE DELTA
-25%
Τιμή: €171.12
Προσφορά: €128.34
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004105000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Παλμογεννήτρια ENC-1-1-T-24 με τροχό TOTEMPOLE μονάδα μέτρησης 1cm Autonics

Παλμογεννήτρια ENC-1-1-T-24 με τροχό TOTEMPOLE μονάδα μέτρησης 1cm Autonics
-25%
Τιμή: €172.36
Προσφορά: €129.27
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 112-004000001

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)