ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ telergon

 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου ράγας ZKAKU340N4 εντολής 0-1 3x40A telergon

Τριπολικός διακόπτης φορτίου ράγας ZKAKU340N4 εντολής 0-1 3x40A telergon
-25%
Τιμή: €23.44
Προσφορά: €17.58
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 027-611003040

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου ράγας ZKAKU363N6 εντολής 0-1 3x63A telergon

Τριπολικός διακόπτης φορτίου ράγας ZKAKU363N6 εντολής 0-1 3x63A telergon
-25%
Τιμή: €33.36
Προσφορά: €25.02
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 027-611003063

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου ράγας ZKAKU380N8 εντολής 0-1 3x80A telergon

Τριπολικός διακόπτης φορτίου ράγας ZKAKU380N8 εντολής 0-1 3x80A telergon
-25%
Τιμή: €37.82
Προσφορά: €28.37
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 027-611003080

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου ράγας ZKAKU3125N εντολής 0-1 3x125A telergon

Τριπολικός διακόπτης φορτίου ράγας ZKAKU3125N εντολής 0-1 3x125A telergon
-25%
Τιμή: €52.08
Προσφορά: €39.06
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 027-611003125

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)