ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 0-1 "ΣΕΙΡΑ S5" TELERGON

 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x125A S5-01253PBO TELERGON

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x125A S5-01253PBO TELERGON
-25%
Τιμή: €86.80
Προσφορά: €65.10
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 027-612003125

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x160A S5-01603PBO TELERGON

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x160A S5-01603PBO TELERGON
-25%
Τιμή: €95.48
Προσφορά: €71.61
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 027-612003160

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x200A S5-02003PSO TELERGON

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x200A S5-02003PSO TELERGON
-25%
Τιμή: €126.48
Προσφορά: €94.86
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 027-612003200

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x315A S5-03153PRO TELERGON

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x315A S5-03153PRO TELERGON
-25%
Τιμή: €188.48
Προσφορά: €141.36
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 027-612003315

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x250A S5-02503PDO TELERGON

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x250A S5-02503PDO TELERGON
-25%
Τιμή: €148.80
Προσφορά: €111.60
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 027-612003250

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x400A S5-04003PCO TELERGON

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x400A S5-04003PCO TELERGON
-25%
Τιμή: €228.16
Προσφορά: €171.12
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 027-612003400

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x630A S5-06303PRO TELERGON

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x630A S5-06303PRO TELERGON
-25%
Τιμή: €282.72
Προσφορά: €212.04
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 027-612003630

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x800A S5-08003PCO TELERGON

Τριπολικός διακόπτης φορτίου πίνακος εντολής 0-1 3x800A S5-08003PCO TELERGON
-25%
Τιμή: €502.20
Προσφορά: €376.65
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 027-612003800

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)