ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ TiRH

 

Ασφαλειοαποζεύκτης 2X32A 10X38 τύπος 480232 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 2X32A 10X38 τύπος 480232 TiRH
-25%
Τιμή: €5.02
Προσφορά: €3.77
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 054-110380232

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 1X50A 14X51 τύπος 480050 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 1X50A 14X51 τύπος 480050 TiRH
-25%
Τιμή: €5.21
Προσφορά: €3.91
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 054-114510150

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 3X32A 10X38 τύπος 480332 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 3X32A 10X38 τύπος 480332 TiRH
-25%
Τιμή: €7.75
Προσφορά: €5.81
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 054-110380332

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 1X125A 22X58 τύπος 450125 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 1X125A 22X58 τύπος 450125 TiRH
-30%
Τιμή: €10.04
Προσφορά: €7.03
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 054-122581125

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 1X100A 22X55 τύπος DF485301 DF ELECTRIC

Ασφαλειοαποζεύκτης 1X100A 22X55 τύπος DF485301 DF ELECTRIC
-30%
Τιμή: €17.51
Προσφορά: €12.26
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 054-122581100

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 3X125A 22X58 τύπος 453125 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 3X125A 22X58 τύπος 453125 TiRH
-25%
Τιμή: €31.50
Προσφορά: €23.62
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 054-122583125

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 1X32A 10X38 τύπος 480032 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 1X32A 10X38 τύπος 480032 TiRH
-25%
Τιμή: €2.36
Προσφορά: €1.77
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 054-110380132

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 2X50A 14X51 τύπος 480250 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 2X50A 14X51 τύπος 480250 TiRH
-25%
Τιμή: €10.79
Προσφορά: €8.09
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 054-114510250

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 3X50A 14X51 τύπος 480350 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 3X50A 14X51 τύπος 480350 TiRH
-25%
Τιμή: €19.47
Προσφορά: €14.60
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 054-114510350

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζεύκτης 2X125A 22X58 τύπος 452125 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 2X125A 22X58 τύπος 452125 TiRH
-25%
Τιμή: €20.83
Προσφορά: €15.62
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 054-122582125

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)