ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ TiRH

 

Ασφαλειοαποζεύκτης 160Α GTR00 τύπος 33200 TiRH

Ασφαλειοαποζεύκτης 160Α GTR00 τύπος 33200 TiRH
-25%
Τιμή: €49.60
Προσφορά: €37.20
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 052-300000160

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζέυκτης 250Α GR1 τύπος 33201 TiRH

Ασφαλειοαποζέυκτης 250Α GR1 τύπος 33201 TiRH
-25%
Τιμή: €98.95
Προσφορά: €74.21
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 052-300000250

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζέυκτες 400Α GR2 τύπος 33202 TiRH

Ασφαλειοαποζέυκτες 400Α GR2 τύπος 33202 TiRH
-25%
Τιμή: €122.39
Προσφορά: €91.79
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 052-300000400

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ασφαλειοαποζέυκτης 630Α GR3 τύπος 33203 TiRH

Ασφαλειοαποζέυκτης 630Α GR3 τύπος 33203 TiRH
-25%
Τιμή: €148.80
Προσφορά: €111.60
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 052-300000630

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)