Καλύμματα προστασίας για αρσενικά φις

 

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 3Χ16A PCE TS613G

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 3Χ16A PCE TS613G
-25%
Τιμή: €1.24
Προσφορά: €0.93
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 104-046130000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 4Χ16A PCE TS614G

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 4Χ16A PCE TS614G
-25%
Τιμή: €1.24
Προσφορά: €0.93
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 104-046140000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 5Χ16A PCE TS615G

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 5Χ16A PCE TS615G
-25%
Τιμή: €1.24
Προσφορά: €0.93
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 104-046150000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 3Χ32A-4X32A PCE TS623G

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 3Χ32A-4X32A PCE TS623G
-25%
Τιμή: €1.49
Προσφορά: €1.12
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 104-046230000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 5X32A PCE TS625G

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 5X32A PCE TS625G
-25%
Τιμή: €1.49
Προσφορά: €1.12
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 104-046250000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 3X63A-4X63A-5X63A PCE TS635G

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 3X63A-4X63A-5X63A PCE TS635G
-25%
Τιμή: €2.48
Προσφορά: €1.86
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 104-046350000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 3X125A-4X125A-5X125A PCE TS645G

Κάλυμμα προστασίας για αρσενικά φις 3X125A-4X125A-5X125A PCE TS645G
-25%
Τιμή: €2.98
Προσφορά: €2.23
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 104-046450000

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)