ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΕΣ

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου, τύπου κολώνες σε διάφορα σχέδια. Κολώνες κυκλικές, οκταγωνικές ή κυκλικές με ύψος από 3 έως 12 μέτρα. Είναι γαλβανισμένοι σε πολλά χρώματα με γαλβανιζέ βάσεις. Οι βραχίονες είναι μονόφωτοι, δίφωτοι ή τρίφωτοι. Κατάλληλες για φωτισμό δρόμου, πεζοδρομίου αλλά και πάρκων.


Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)