Στεγανά κουτιά IP65 - IP67

Στην Ergo-tel θα βρείτε κουτιά με βαθμό στεγανότητας IP65 ή IP67 με απόλυτη προστασία από σκόνη και βύθιση σε νερό μεταξύ 15cm και 1m. Διατίθονται σε διάφορες διαστάσεις με άμεση παράδοση στο χώρο σας!


Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)