Καπάκια

Καπάκια για κουτιά όλων των ειδών. Καπάκια για κουτί διακόπτου είτε γυψοσανίδας είτε μπετού, με αυτιά ή χωρίς. Τα καπάκια μπορούν να τοποθετηθούν και σε κουτιά διαφόρων διαστάσεων και να είναι ρηχά ή βαθιά. Η Ergo-tel προσφέρει όλη τη γκάμα διαστάσεων με άμεση παράδοση στο χώρο της επιλογής σας!


Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)