Κατανεμητές τηλεφωνικών δικτύων

Στην Ergo-tel θα βρείτε κατανεμητές για σύνδεση και διανομή τηλεφωνικών δικτύων. Είναι κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Περιέχουν μεταλλικές βάσεις για τοποθέτηση οριολωρίδων. Θα βρείτε ποικιλία σε διαστάσεις με ζεύγη από 30 έως 100. Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει με άμεση παράδοση στο χώρο της επιλογής σας.

 

Κατανεμητής οριολωρίδων πλαστικός 30 ζευγών Safewell SW-031 με 3 βάσεις

Κατανεμητής οριολωρίδων πλαστικός 30 ζευγών Safewell SW-031 με 3 βάσεις
-25%
Τιμή: €20.15
Προσφορά: €15.11
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 04.025.0044

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κατανεμητής οριολωρίδων 30 ζευγών Safewell SW-028 για εσωτερική χρήση

Κατανεμητής οριολωρίδων 30 ζευγών Safewell SW-028 για εσωτερική χρήση
-25%
Τιμή: €21.26
Προσφορά: €15.94
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 04.025.0012

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κατανεμητής οριολωρίδων 30 ζευγών Safewell SW-039 στεγανός

Κατανεμητής οριολωρίδων 30 ζευγών Safewell SW-039 στεγανός
-25%
Τιμή: €21.64
Προσφορά: €16.23
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 04.025.0038

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κατανεμητής οριολωρίδων πλαστικός 50 ζευγών Safewell SW-032 με 5 βάσεις

Κατανεμητής οριολωρίδων πλαστικός 50 ζευγών Safewell SW-032 με 5 βάσεις
-25%
Τιμή: €22.92
Προσφορά: €17.19
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 04.025.0052

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κατανεμητής οριολωρίδων 50 ζευγών Safewell SW-029 για εσωτερική χρήση 190x205x105mm

Κατανεμητής οριολωρίδων 50 ζευγών Safewell SW-029 για εσωτερική χρήση 190x205x105mm
-25%
Τιμή: €22.92
Προσφορά: €17.19
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 04.025.0045

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κατανεμητής οριολωρίδων 50 ζευγών Safewell SW-038 στεγανός

Κατανεμητής οριολωρίδων 50 ζευγών Safewell SW-038 στεγανός
-25%
Τιμή: €25.17
Προσφορά: €18.88
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 04.025.0013

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κατανεμητής οριολωρίδων πλαστικός 100 ζευγών Safewell SW-033 με 10 βάσεις

Κατανεμητής οριολωρίδων πλαστικός 100 ζευγών Safewell SW-033 με 10 βάσεις
-25%
Τιμή: €36.01
Προσφορά: €27.01
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 04.025.0037

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κατανεμητής οριολωρίδων 100 ζευγών Safewell SW-030 για εσωτερική χρήση 275x205x105mm

Κατανεμητής οριολωρίδων 100 ζευγών Safewell SW-030 για εσωτερική χρήση 275x205x105mm
-25%
Τιμή: €38.01
Προσφορά: €28.51
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 04.025.0014

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)