Συστήματα Ασφαλείας - Πυρανίχνευση

Η ergo-tel.gr έρχεται να καλύψει την ανάγκη για ασφάλεια και σιγουριά, τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό σας χώρο προσφέροντας αξιόπιστα και τελευταίας τεχνολογίας συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης κορυφαίων εταιρειών όπως OLYMPIA ELECTRONICS, TEXECOM,PARADOX, CROWN,NAPCO,SIEMENS. Η γκάμα των ενσύρματων και ασύρματων συστημάτων ασφαλείας που παρέχει η ergo-tel.gr, περιλαμβάνει κυρίως τα εξής προϊόντα: κιτ ασύρματων – ενσύρματων συναγερμών, παγίδες, ραντάρ, σειρήνες,μπαταριες, τηλεχειριστήρια, ανιχνευτές καπνού - πυρανίχνευσης κ.α.

*Παρακαλώ επιλέξτε από τις υπο-κατηγορίες μας

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)