Τηλεχειρισμοί - Αυτοματισμοί

Η ergo-tel.gr διαθέτει μία μεγάλη γκάμα σε συστήματα τηλεχειρισμού - αυτοματισμού και λύσεις κάθε είδους για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης αλλά και του σύγχρονου σπιτιού. Θα βρείτε πίνακες τηλεμετρίας - τηλεχειρισμού μέσω GSM, Πίνακες τηλεματικής, Εφαρμογές διαχείρισης στόλου οχημάτων, Πίνακες τηλεχειρισμού κινητήρων, Δέκτες -τηλεχειριστήρια RF, Φωτοκύτταρα, Μονάδες εντοπισμού οχημάτων GPS GPRS, Πίνακες ελέγχου οικιακών αυτοματισμών και πολλά άλλα.

*Παρακαλώ επιλέξτε από τις υπο-κατηγορίες μας

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)