Λάμπες οικονομίας

Οι λαμπτήρες οικονομίας (CFL) παρέχουν υψηλή απόδοση και φως που διαρκεί. Επιλέξτε από μια ποικιλία σχημάτων και θερμοκρασιών χρώματος, για να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει. Μεγάλη ποικιλία σε λαμπτήρες στο online κατάστημά μας!

*Παρακαλώ επιλέξτε από τις υπο-κατηγορίες μας

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)