Καλώδια ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC

Σε αυτή την κατηγορία θα βρεις καλώδια ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα από PVC για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος. Από το νούμερο ένα κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού ergo-tel.gr κατευθείαν στο χώρο σου.

 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x16mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x16mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €3.24
Προσφορά: €2.11
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X16

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x25mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x25mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €4.94
Προσφορά: €3.21
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X25

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x35mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x35mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €6.72
Προσφορά: €4.37
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X35

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x50mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x50mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €9.05
Προσφορά: €5.88
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X50

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x70mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x70mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €12.22
Προσφορά: €7.94
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X70

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Μονοπολικό καλώδιο με χάλκινους αγωγούς XLPE/CWS/PVC 1X50/16mm² μέσης τάσης με μόνωση XLPE

Μονοπολικό καλώδιο με χάλκινους αγωγούς XLPE/CWS/PVC 1X50/16mm² μέσης τάσης με μόνωση XLPE
-35%
Τιμή: €14.52
Προσφορά: €9.44
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/CWS/PVC-1X50/16

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x95mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x95mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €16.68
Προσφορά: €10.84
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X95

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Μονοπολικό καλώδιο με χάλκινους αγωγούς XLPE/CWS/PVC 1X70/16mm² μέσης τάσης με μόνωση XLPE

Μονοπολικό καλώδιο με χάλκινους αγωγούς XLPE/CWS/PVC 1X70/16mm² μέσης τάσης με μόνωση XLPE
-35%
Τιμή: €18.61
Προσφορά: €12.10
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/CWS/PVC-1X70/16

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x120mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x120mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €20.27
Προσφορά: €13.17
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X120

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Μονοπολικό καλώδιο με χάλκινους αγωγούς XLPE/CWS/PVC 1X95/16mm² μέσης τάσης με μόνωση XLPE

Μονοπολικό καλώδιο με χάλκινους αγωγούς XLPE/CWS/PVC 1X95/16mm² μέσης τάσης με μόνωση XLPE
-35%
Τιμή: €23.76
Προσφορά: €15.45
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/CWS/PVC-1X95/16

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x150mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x150mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €25.07
Προσφορά: €16.30
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X150

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Μονοπολικό καλώδιο με χάλκινους αγωγούς XLPE/CWS/PVC 1X120/16mm² μέσης τάσης με μόνωση XLPE

Μονοπολικό καλώδιο με χάλκινους αγωγούς XLPE/CWS/PVC 1X120/16mm² μέσης τάσης με μόνωση XLPE
-35%
Τιμή: €29.43
Προσφορά: €19.13
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/CWS/PVC-1X120/16

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x185mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x185mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €31.12
Προσφορά: €20.23
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X185

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x240mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x240mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €40.96
Προσφορά: €26.63
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X240

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x300mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x300mm² μαύρο για σταθερές εγκαταστάσεις
-35%
Τιμή: €53.39
Προσφορά: €34.71
  Διαθέσιμο
Κωδικός: XLPE/PVC-1X300

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)