Χαλκός γείωσης

 

Χαλκός θεμελιακής γείωσης Φ25mm

Χαλκός θεμελιακής γείωσης Φ25mm
-25%
Τιμή: €18.55
Προσφορά: €13.91
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 150-13652

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Χαλκός θεμελιακής γείωσης Φ35mm

Χαλκός θεμελιακής γείωσης Φ35mm
-25%
Τιμή: €18.55
Προσφορά: €13.91
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 150-13653

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο γείωσης CU Φ95mm

Καλώδιο γείωσης CU Φ95mm
-25%
Τιμή: €18.55
Προσφορά: €13.91
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 150-13656

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Χαλκός γείωσης cu Φ70mm

Χαλκός γείωσης cu Φ70mm
-25%
Τιμή: €18.55
Προσφορά: €13.91
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 150-13655

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Χαλκός θεμελιακής γείωσης Φ16mm

Χαλκός θεμελιακής γείωσης Φ16mm
-25%
Τιμή: €18.55
Προσφορά: €13.91
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 150-13651

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Καλώδιο γείωσης CU Φ50mm

Καλώδιο γείωσης CU Φ50mm
-25%
Τιμή: €18.55
Προσφορά: €13.91
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 150-13654

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)