ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SCHRACK TECHNIK (ΤΥΠΟΣ:LST)

 

Θερμικό προστασίας έντασης 3.50A-5.00A μέγεθος-S00 LSTD0500 SCHRACK

Θερμικό προστασίας έντασης 3.50A-5.00A μέγεθος-S00 LSTD0500 SCHRACK
-30%
Τιμή: €36.46
Προσφορά: €25.52
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006100305

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας έντασης 7.00A-10.00A μέγεθος-S00 LSTD1000 SCHRACK

Θερμικό προστασίας έντασης 7.00A-10.00A μέγεθος-S00 LSTD1000 SCHRACK
-30%
Τιμή: €36.46
Προσφορά: €25.52
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006100710

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας έντασης 4.50A-6.30A μέγεθος-S00 LSTD0630 SCHRACK

Θερμικό προστασίας έντασης 4.50A-6.30A μέγεθος-S00 LSTD0630 SCHRACK
-30%
Τιμή: €36.46
Προσφορά: €25.52
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006100406

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας έντασης 9.00A-12.00A μέγεθος-S00 LSTD1200 SCHRACK

Θερμικό προστασίας έντασης 9.00A-12.00A μέγεθος-S00 LSTD1200 SCHRACK
-30%
Τιμή: €36.46
Προσφορά: €25.52
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006100912

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας έντασης 2.20A-3.20A μέγεθος-S00 LSTD0320 SCHRACK

Θερμικό προστασίας έντασης 2.20A-3.20A μέγεθος-S00 LSTD0320 SCHRACK
-30%
Τιμή: €36.46
Προσφορά: €25.52
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006100203

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας έντασης 5.50A-8.00A μέγεθος-S00 LSTD0800 SCHRACK

Θερμικό προστασίας έντασης 5.50A-8.00A μέγεθος-S00 LSTD0800 SCHRACK
-30%
Τιμή: €36.46
Προσφορά: €25.52
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006100508

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST00320 SCHRACK έντασης 2.20A-3.20A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST00320 SCHRACK έντασης 2.20A-3.20A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006200203

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST00630 SCHRACK έντασης 4.50A-6.30A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST00630 SCHRACK έντασης 4.50A-6.30A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006200406

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST01250 SCHRACK έντασης 9.00A-12.50A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST01250 SCHRACK έντασης 9.00A-12.50A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006200912

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST00400 SCHRACK έντασης 2.80A-4.00A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST00400 SCHRACK έντασης 2.80A-4.00A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006200204

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST00800 SCHRACK έντασης 5.50A-8.00A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST00800 SCHRACK έντασης 5.50A-8.00A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006200508

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST01600 SCHRACK έντασης 11.00A-16.00A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST01600 SCHRACK έντασης 11.00A-16.00A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006201116

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST00500 SCHRACK έντασης 3.50A-5.00A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST00500 SCHRACK έντασης 3.50A-5.00A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006200305

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST01000 SCHRACK έντασης 7.00A-10.00A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST01000 SCHRACK έντασης 7.00A-10.00A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006200710

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST02000 SCHRACK έντασης 14.00A-20.00A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST02000 SCHRACK έντασης 14.00A-20.00A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €48.11
Προσφορά: €33.68
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006201420

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST02200 SCHRACK έντασης 17.00A-22.00A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST02200 SCHRACK έντασης 17.00A-22.00A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €54.93
Προσφορά: €38.45
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006201722

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST22500 SCHRACK έντασης 18.00A-25.00A μέγεθος-S2

Θερμικό προστασίας LST22500 SCHRACK έντασης 18.00A-25.00A μέγεθος-S2
-30%
Τιμή: €62.25
Προσφορά: €43.57
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006301825

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST02500 SCHRACK έντασης 20.00A-25.00A μέγεθος-S0

Θερμικό προστασίας LST02500 SCHRACK έντασης 20.00A-25.00A μέγεθος-S0
-30%
Τιμή: €62.25
Προσφορά: €43.57
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006202025

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST2200 SCHRACK έντασης 14.00A-20.00A μέγεθος-S2

Θερμικό προστασίας LST2200 SCHRACK έντασης 14.00A-20.00A μέγεθος-S2
-30%
Τιμή: €62.25
Προσφορά: €43.57
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006301420

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST23200 SCHRACK έντασης 22.00A-32.00A μέγεθος-S2

Θερμικό προστασίας LST23200 SCHRACK έντασης 22.00A-32.00A μέγεθος-S2
-30%
Τιμή: €92.26
Προσφορά: €64.58
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006302232

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST24000 SCHRACK έντασης 28.00A-40.00A μέγεθος-S2

Θερμικό προστασίας LST24000 SCHRACK έντασης 28.00A-40.00A μέγεθος-S2
-30%
Τιμή: €92.26
Προσφορά: €64.58
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006302840

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST37500 SCHRACK έντασης 57A-75A μέγεθος-S3

Θερμικό προστασίας LST37500 SCHRACK έντασης 57A-75A μέγεθος-S3
-30%
Τιμή: €99.82
Προσφορά: €69.87
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006405775

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST24500 SCHRACK έντασης 36.00A-45.00A μέγεθος-S2

Θερμικό προστασίας LST24500 SCHRACK έντασης 36.00A-45.00A μέγεθος-S2
-30%
Τιμή: €102.05
Προσφορά: €71.44
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006303645

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST39000 SCHRACK έντασης 70A-90A μέγεθος-S3

Θερμικό προστασίας LST39000 SCHRACK έντασης 70A-90A μέγεθος-S3
-30%
Τιμή: €113.96
Προσφορά: €79.77
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006407090

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST25000 SCHRACK έντασης 40.00A-50.00A μέγεθος-S2

Θερμικό προστασίας LST25000 SCHRACK έντασης 40.00A-50.00A μέγεθος-S2
-30%
Τιμή: €135.41
Προσφορά: €94.79
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006304050

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST35000 SCHRACK έντασης 36A-50A μέγεθος-S3

Θερμικό προστασίας LST35000 SCHRACK έντασης 36A-50A μέγεθος-S3
-30%
Τιμή: €135.41
Προσφορά: €94.79
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006403650

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST39999 SCHRACK έντασης 80A-100A μέγεθος-S3

Θερμικό προστασίας LST39999 SCHRACK έντασης 80A-100A μέγεθος-S3
-30%
Τιμή: €141.11
Προσφορά: €98.78
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006408010

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Θερμικό προστασίας LST36300 SCHRACK έντασης 45A-63A μέγεθος-S3

Θερμικό προστασίας LST36300 SCHRACK έντασης 45A-63A μέγεθος-S3
-30%
Τιμή: €148.18
Προσφορά: €103.73
  Μή διαθέσιμο
Κωδικός: 197-006404563

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ