Κυπαρισσάκια 8 πόλων

 

Kυπαρισσάκια 8 πόλων 16mm

Kυπαρισσάκια  8 πόλων 16mm
-25%
Τιμή: €5.54
Προσφορά: €4.16
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 147-11200

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 16mm²

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 16mm²
-25%
Τιμή: €5.95
Προσφορά: €4.46
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 8-316

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Kυπαρισσάκια 8 πόλων 25mm

Kυπαρισσάκια 8 πόλων 25mm
-25%
Τιμή: €6.67
Προσφορά: €5.00
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 147-11201

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 25mm²

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 25mm²
-25%
Τιμή: €7.07
Προσφορά: €5.30
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 8-325

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Kυπαρισσάκια 8 πόλων 35mm

Kυπαρισσάκια 8 πόλων 35mm
-25%
Τιμή: €12.09
Προσφορά: €9.07
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 147-11202

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 35mm²

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 35mm²
-25%
Τιμή: €12.65
Προσφορά: €9.49
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 8-335

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 50mm²

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 50mm²
-25%
Τιμή: €14.63
Προσφορά: €10.97
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 8-350

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Kυπαρισσάκια 8 πόλων των 75mm

Kυπαρισσάκια 8 πόλων των 75mm
-25%
Τιμή: €15.23
Προσφορά: €11.42
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 147-11204

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 70mm²

Κυπαρισσάκια 8 πόλων 70mm²
-25%
Τιμή: €16.12
Προσφορά: €12.09
  Διαθέσιμο
Κωδικός: 8-370

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Προσθήκη ποσότητας:           ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)