Αναζήτηση Αποστολής

Αναζητήστε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα σε μια από τις παρακάτω εταιρίες courier.

Ο αριθμός αποστολής έχει αποσταλεί στο κινητό σας.
Αναζήτηση Αποστολής Γενική ταχυδρομική
Αναζήτηση Αποστολής ΕΛΤΑ Πόρτα Πόρτα
Αναζήτηση Αποστολής ACS courier

Το προϊον: LEAGOO SE8 (ΕΑΝ: 6928474269713) ανακαλείται και αποσύρεται με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ΑNFR), στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1.α του ΠΔ 98/2017 για την προστασία της υγείας (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017 και site: eett.gr)